Velkommen til Sikringsradio-registeret!

Regeisteret betjener bruker av Sikringsradio innenfor bruksområdene UTMARK og OPPDRETT. Her vil man kunne se sine registreringer, samt rerdigere personlige opplysninger.

Dersom noe skulle være uklart, kontakt oss via post@sradioen.no eller https://sikringsradioen.no/contact

Sikringsradioen AS, tlf: 2205 47 32/22 05 47 33, e-post: post@sradioen.no